Többeket megkeresett azzal, hogy öljék meg a szüleit