Az adventet átszövő jelenlegi és ex-rokonokkal folytatott érdekegyeztető tárgyalások