Még van 7-8 nap arra, hogy felkészüljön a kamasz a középiskolai felvételire. Ha eddig nem böngésztétek a feladatokat akkor sincs nagy baj, mert pont azt kérdezik amit eddig megtanultak.
ITT minden feladatot (és annak megoldását) megtaláljátok, amit tavaly (2015) kellett megoldaniuk a hatodikos vagy a nyolcadikos diákoknak.
Ha a konkrét témakörökre lennétek kíváncsiak, akkor olvassátok tovább a cikket. Első körben a hatodikosokra váró témákat gyűjtöttük össze.

A 6. évfolyamosok számára készülő központi írásbeli magyar nyelvi követelményei

– helyesírási alapelvek (kiejtés elve, szóelemzés elve, hagyomány elve, egyszerűsítés elve),

– betűrend, elválasztás,

– szavak szerkezete (szótő, toldalék, képző, jel, rag),

– hangalak és jelentés (rokon értelmű, ellentétes jelentésű, azonos alakú, több jelentésű szavak),

– állandósult szókapcsolatok (szólás, közmondás),

– magánhangzó-törvények (szavak hangrendje), mássalhangzó-törvények (részleges hasonulások, teljes hasonulások, összeolvadás).

 

A 6. évfolyamosok számára készülő központi írásbeli matek követelményei

– Halmazok ábrázolása, halmazműveletek alkalmazása.

– Természetes számok, tízes számrendszer, kerekítés. Műveletek, műveleti sorrend. Osztó, többszörös.

– Törtek fogalma, különböző alakjai. Törtek egyszerűsítése, bővítése, összehasonlítása. Törtek összeadása, kivonása, szorzása, osztása természetes számmal.

– Tizedes törtek. Tizedes törtek átírása közönséges tört alakba, közönséges törtek átírása tizedes tört alakba. Tizedes törtek összeadása, kivonása, szorzása, osztása természetes számmal.

– Negatív számok. Ellentett, abszolút érték. Egész számok összeadása, kivonása.

– Számegyenes, koordináta-rendszer, koordináták leolvasása, pontok ábrázolása

– Mértékegységek, mértékegységváltások.

– Adatok leolvasása, ábrázolása, rendszerezése, elemzése. Táblázatok, diagramok, grafikonok.

– Két vagy több szám átlaga.

– Geometriai alapfogalmak, ponthalmazok.

– Téglalap, négyzet tulajdonságai, kerület-, területszámítás.

– Térszemlélet, testek nézetei, hálói.

– Téglatest, kocka tulajdonságai, Felszín,- térfogatszámítás.

– Sorozatok, szabályfelismerés, szabálykövetés, összeszámlálási feladatok megoldása.

– Valószínűségi kísérletek, események gyakorisága. Biztos; lehetséges, de nem biztos; lehetetlen események. Matematikai szaknyelv használata (pl. és, vagy, minden, van olyan, tagadás), igaz, hamis állítások, egyszerű, következtetések. Szöveges feladatok megoldása következtetéssel.

Oszd meg a véleményed velünk!